Disclaimer

Algemeen
Schouten Distillery, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te [PLAATS] onder nummer [NUMMER], is verantwoordelijk voor de inhoud van de website www.schoutendistillery.com.

Als je gebruik maakt van de informatie op deze website geef je aan akkoord te gaan met onderstaande voorwaarden en bepalingen.


Aansprakelijkheid
Je kunt geen rechten ontlenen aan de gegevens op deze website.

Schouten Distillery streeft ernaar actuele en correcte informatie aan te bieden, maar kan niet garanderen dat alle opgenomen informatie in alle gevallen daadwerkelijk actueel, correct en volledig is.

 Schouten Distillery Distilleerderij kan niet aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen van het gebruik, op welke wijze dan ook, van de aangeboden informatie op www.schoutendistillery.com.

Voor eventuele verbeteringen van de opgenomen gegevens houden wij ons aanbevolen.

 

Links
Het is mogelijk dat via de internetsite van www.schoutendistillery.nl toegang wordt geboden tot internetsites en/of informatiebronnen die door derden worden onderhouden. Schouten Distillery kan evenmin aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen van het gebruik van de informatie op deze internetsites en/of pagina’s.   

Hoewel wij alles in het werk stellen om misbruik te voorkomen, is Schouten Distillery niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website worden doorgestuurd of openbaar worden gemaakt. 


Intellectuele eigendomsrechten

Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de informatie op www.schoutendistillery.com, waaronder mede begrepen maar niet beperkt tot de materialen, foto’s, illustraties, namen, logo’s, merken en andere onderscheidingstekens behoren toe aan Schouten Distillery, haar klanten of eventuele licentiegevers.                                                              

Het beschikbaar stellen van deze informatie houdt geen licentie in voor het verveelvoudigen en/of verspreiden van deze informatie. Dergelijke handelingen zijn niet toegestaan zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Schouten Distillery, haar klanten of de betreffende derde, behoudens ingeval van wettelijk toelaatbare handelingen zoals het printen en downloaden van informatie op deze website voor persoonlijk, niet commercieel gebruik.

Vragen of klachten
Heb je vragen/klachten of opmerkingen over onze disclaimer? Deze kun je e-mailen naar: info@schoutendistillery.com

SCHOUTEN
DISTILLERY

We don’t just make spirits,
we create moments.

VISIT US

Verlengde Noordkade 14,
5462 EH, Veghel

SAY HI